Governing Body

Hon'ble Dr.S.P Gaikwad-G.B (Chairman)

Administrative Staff
 • Mr. V. F. Gajbhiye (I/c Registrar & Accountant)
 • Mr. Unnikrishnan (O.S.)
 • Mr. S. D. Gajhas
 • Mr. V. E. Ghorpade
 • Mrs. S. K. Chincolikar
 • Mr. R. M. Gangawane
 • Mr. B. R. Wahul
 • Mrs. C. M. Sonkamble
 • Mr. S. N. Gaikwad
 • Mr. K. K. Jadhav
 • Mrs. V. S. Dabhade